Badania PolSenior2 w domach pacjentów

Data utworzenia: 2019-10-10

Badania PolSenior2 w domach pacjentów

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Cyfryzacji wytypowało gminy z terenu całej Polski, a także numery PESEL 6 tysięcy ich mieszkańców w których realizowane są badania PolSenior2. W naszym regionie to m.in. osoby z gmin Wierzchosławice, Lisia Góra czy Tarnów. 

Jak informują koordynatorzy - do domów wylosowanych osób przyjeżdżają przeszkolone pielęgniarki. W sumie mają odbyć trzy takie wizyty. W trakcie drugiej pobrana jest krew do badań.

Pielęgniarki mają identyfikatory. Jeśli mamy wątpliwości co do osoby przeprowadzającej badania możemy zadzwonić do biura badania pod numer telefonu: 58 349 19 78 i zweryfikować tożsamość ankietera.

Projekt badawczy PolSenior2, finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia, jest dedykowany osobom po 60. roku życia i powstał, aby zebrać aktualną i szeroką wiedzę o polskich seniorach. Badanie polega na wypełnieniu szczegółowych ankiet – medycznej, dotyczącej stanu zdrowia, przebytych chorób i przyjmowanych leków, a także społecznej, dotyczącej spędzania czasu i jakości codziennego życia. Uzyskanie tak wielu informacji pozwoli na precyzyjną analizę stanu zdrowia oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej tej dynamicznie rosnącej grupy, jaką są osoby po 60. roku życia w Polsce. Umożliwi też wypracowanie adekwatnych zaleceń i rekomendacji dla różnych aspektów życia osób w wieku senioralnym. Stanie się podstawą do kształtowania polityki zdrowotnej i społecznej, byśmy mogli lepiej odpowiadać na bieżące potrzeby seniorów, jak również podejmować działania o charakterze profilaktycznym w stosunku do osób w młodszym wieku Badanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Informujemy, że CenterMed nie prowadzi żadnych badań (w tym badań w ramach projektu PolSenior2) w domu pacjenta (za wyjątkiem wizyt domowych, których zgłoszenie dokonuje pacjent w przychodni). Zalecamy zatem ostrożność w kontaktach z osobami odwiedzającymi naszych pacjentów w domach. Każdy przypadek w którym w/w osoby podają się za pracowników CenterMed prosimy zgłaszać od naszego biura (tel.: 14 631 48 00) a osoby powołujące się na pracowników programu PolSenior2 o weryfikację ich tożsamości pod nr. Tel: 58 349 19 78.

https://vimeo.com/357828627

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie projektu: https://polsenior2.gumed.edu.pl/