CenterMed Kielce z akredytacją

Data utworzenia: 2020-02-19

CenterMed Kielce z akredytacją

CenterMed Kielce wraz z dwunastoma innymi podmiotami oferującymi świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej otrzymało akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przyznawaną przez ministra zdrowia. Akredytację taką posiada obecnie 214 placówek POZ.

Akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą metodą zapewnienia wysokiej jakości świadczeń.

W procesie akredytacji ocenianych jest kilkaset wskaźników charakteryzujących daną placówkę opieki zdrowotnej w obszarze jakości realizowanych świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów, takich jak wszechstronność opieki, przestrzeganie praw pacjenta, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, wiedza i doświadczenie zatrudnionego personelu, infrastruktura, system organizacyjny, komunikacja z pacjentami czy bezpieczeństwo i kompletność dokumentacji medycznej.