Środowiskowa Opieka Psychologiczno Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży w CenterMed Kielce

Data utworzenia: 2020-04-06

Środowiskowa Opieka Psychologiczno Psychoterapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży w CenterMed Kielce

Wsparcie psychologiczne dla dzieci we własnym środowisku, jak najbliższej swojego miejsca zamieszkania to główne założenie dotyczące powstania i funkcjonowania blisko 300 takich ośrodków w Polsce. Ma to uchronić dzieci zmagające się z problemami natury psychologicznej przed trafianiem do szpitali psychiatrycznych.

W nowo powstałej poradni najmłodsi pacjenci otrzymają opiekę wykwalifikowanej kadry: psychologa, terapeuty środowiskowego i dwóch psychoterapeutów.  Trafią tutaj dzieci, które borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry. Otrzymają one pomoc ekspercką bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, co w założeniu zmniejszy zdecydowanie stres oraz sprawi, że opieka będzie się odbywać w bardziej znanym dziecku środowisku. Dzięki temu rozwiązaniu zostanie też usprawniony kontakt z opiekunem oraz szkołą dziecka, co przełoży się na korzystne efekty również poza murami samej poradni.

To co stanowi o innowacyjności nowego rozwiązania, to zmiana w podejściu do opieki, która ma polegać na wprowadzeniu trójstopniowego podziału ośrodków udzielających pomocy. To tzw. trzy poziomy referencyjności. Pierwszy i równocześnie najbardziej innowacyjny, stanowi poradnia psychologiczno- terapeutyczna. Drugi poziom to poradnie wraz z odziałem dziennym w którym pracować będą psychiatrzy. Trzeci poziom, który ma zostać docelowo eliminowany lub traktowany jako ostateczność, to oddziały zamknięte, które nie rzadko były pierwszym miejscem, w którym znajdował się młody człowiek po np. nieudanej próbie samobójczej.

Oferta ośrodka skierowana jest dla dzieci i młodzieży (do 21 roku życia), które nie wymagają interwencji psychiatry, a

  • odczuwają lęk wynikający:

       -z ilości materiałów otrzymywanych do nauki zdalnej;
       -niepewności związanej z egzaminami (ósmoklasity, maturalnymi);

  • borykają się z problemami zachowania, emocjonalnymi i maja trudności :

      -w relacjach z rówieśnikami;
      -w zrozumieniu swoich potrzeb, emocji, zachowań;

  • spotykają się z licznymi sytuacjami kryzysowymi, problemami komunikacyjnymi z rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami;
  • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, odżywiania, psychosomatycznych;
  • padły ofiarą przemocy.

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologiczno - Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w CenterMed Kielce jest finansowany w ramach kontraktu z NFZ i mieści się w naszej placówce przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 17a (Laura). Tymczasowo, z powodu epidemii koronawirusa porady będą odbywać się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych i systemów łączności, elastycznie dostosowanych do pacjentów.